Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionens åtaganden

Lotteriinspektionen är sakkunnig inom lotteri- och spelfrågor. Styrelsen tillsätts av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att säkerställa den svenska spelmarknadens legitimitet, pålitlighet och säkerhet. Lotteriinspektionen verkar för befolkningens hälsa och välmående. Den svenska spelmarknaden skulle likna vilda västern utan Lotteriinspektionen.

Med Lotteriinspektionen minskar risken för att drabbas av spelberoende eftersom inspektionen håller utländska spelbolag stången. Om spelmarknaden är sund och säker, vilket Lotteriinspektionen verkar för, minskar risken för sociala skador som spelberoende innebär. Lotteriinspektionen är motkraften till olagliga lotterier och spel, och allt för befolkningens bästa.

Den makt Lotteriinspektionen har kommer från att de utfärdar tillstånd till automatspel. Bingospel, restaurangkasinon samt rikslotterier. Eftersom Lotteriinspektionens övergripande ansvar är att kontrollera lotteri- och spelverksamheten är det givet att det också är de som utfärdar tillstånden.

Utländska spelbolag faller inte under Lotteriinspektionens ansvar och riktlinjer eftersom deras spellicens är utfärdat i annat land än Sverige. Spelbolagen du hittar på Casinobonus24 är utländska och har därför inte några skyldigheter att följa Lotteriinspektionens direktiv. Att marknaden ser ut som sådan, med svenska och utländska som konkurrerar på olika villkor, har givetvis sina för- och nackdelar.

Lotteriinspektionen har också stort ansvar i att informera och utbilda människor om hur den svenska lagstiftningen ser ut. De har också som uppgift att informera regeringen om spelmarknadens utveckling i Sverige och utomlands. Deras informativa ansvar kan ses som proaktivt arbete för att minska andelen som tummar på reglerna vad gäller lotteri- och spelverksamhet, vilket eftersom det i förlängningen leder till ökat spelberoende hos befolkningen.

Det finns många tillfällen där Lotteriinspektionen tvingats sätta ner foten. Lotteriinspektionens kritik mot ATG är ett exempel bland många. Kritiken mot ATG handlade om att Lotteriinspektionen ansåg att ATG agerat lättvindigt vid en allvarlig händelse, man pekade dels på hur ATG borde agerat samt vilka åtgärder man behövde vidta för att förhindra liknande händelser från att upprepas.

lotteriinspektionen